PLU03 Provisionales primera y segunda prueba-eu

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agenteen kategorian sartzeko hautaketa-prozedura.- Lehenengo eta bigarren probaren behin-behineko emaitzak.

PLEA2019/06/15

 AKORDIOA, 2019ko apirilaren 5eko (2019ko apirilaren 15eko EHAA, 73 zk.) Ebazpenaz deitutako Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda ireki bitartez sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.