PL127 Definitivos prueba oral.-eu

Ertzaintzaren 1. Hizkuntza-eskakizuna.- Ahozko probaren behin betiko emaitzak.

AVPE-PLEA2014/07/10

2014ko uztailaren  10ean,  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-oholean eta Segurtasun Saileko intranetean (Gurenet)  argitaratu da Akordioa, 2014ko apirilaren  3ko Ebazpenaren bitartez (apirilaren 16ko EHAA, 74. zk.) deitutako Ertzaintzaren 1. Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko egin behar diren probak ebaluatzeaz arduratzen den Epaimahai Kalifikatzailearena.
Akordio hauen bitartez, Ahozko probaren behin betiko emaitzak onartzen dira.