PL125 provisionales prueba oral-eu

Ertzaintzaren 1. Hizkuntza-eskakizuna.- Ahozko probaren behin-behineko emaitzak.

AVPE-PLEA2013/11/15

2013ko azaroaren 15ean,  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-oholean eta Segurtasun Saileko intranetean (Gurenet), 2013ko ekainaren 20ko Ebazpenean (irailaren 13ko  EHAA, 175. zk) aurreikusitako Akordioak argitaratu dira.  Akordio hauen bitartez, ahozko probaren behin-behineko emaitzak onartzen dira.