P26 Nombramiento Funcionarios en prácticas-eu

Ertzaintzaren XXVI. Promozioa.- Praktiketako funtzionario izendatutako pertsonak eta ikastaroaren hasiera data.

AVPE-PLEA2017/10/05

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako  Euskal  Akademiako zuzendari nagusiaren 2017ko urriaren 5ekoa, 2016ko apirilaren 12ko Ebazpenaz (apirilaren 25eko EHAA, 77 zk.) deitutako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente  kategorian  sartzeko hautaketa prozeduraren bitartez hautatutako pertsonen  zerrenda argitaratzen duena eta horiek praktiketako funtzionario izendatzen dituena, ikastaroaren hasiera data adieraziz.

 

  •  Praktiketako funtzionario izendatutako pertsonak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian sartuko dira  Ikastaroaren prestakuntzaldia burutzeko 2017ko urriaren 16ko 07:45etik aurrera.

 

  Ebazpenera sarbidea