Nueva corrección

Udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa. – Epaimahaiaren erabakia. Lehenengo probaren zuzenketa berria eta behin-behineko emaitzak.

PLEA2021/11/03

Erabakia, 2021eko uztailaren 19ko Ebazpenaren bidez deitutako Udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa bat sortzeko hautaketa-prozesuaz arduratzen den Epaimahaiarena (abuztuaren 18ko EHAA, 164. zk.).

Akordioaren sarbidea