Modificación nombramiento funcionarios en prácticas

Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako oinarrizko eskalako agentea. 2022ko otsailaren 9ko ondorioekin praktiketako funtzionario izendatutako Ertzaintzarako hautatutakoei buruzko Ebazpena aldatzea.

PLEA2022/02/01

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako Oinarrizko Eskalako Agente kategorian (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozeduraren bidez Ertzaintzarako hautatutako pertsonen zerrenda. Hautaketa-prozedura hori 2020ko abenduaren 17ko Ebazpenaren bidez deitu zen, eta praktiketako funtzionario izendatu ziren, 2022ko otsailaren 9ko ondorioekin.

Ebazpenera sarbidea