Formación técnicos autoproetección nota informativa curso-eu

Autobabes Planetan gaitutako teknikarien prestakuntzarako ikastaroa.- Informazio-oharra

AVPE-PLEA2013/11/12

Honen bitartez jakinarazten da, orientazio bezala, presentziazko fase bat eta ez presentziazko beste fase bat izango dituen prestakuntza ikastaroak presentziazko fasea 2013ko abenduaren 13rako hastea aurreikusten duela eta 2014ko urtarrilaren 31rako amaitzea.
Presentziazko fasearen ondoren eta Gai emaitza lortzeko, gaitasun proba bat egingo da.
Era berean, presentziazkoa ez den fasearen hasiera 2014ko otsailaren 24rako aurreikusten da eta amaiera 2014ko martxoaren 24rako.

Ikastaroko presentziazko fasearen programa ondorengo Moduluez osatzen da:

MODULUA 

 •  I. modulua:"Autobabesaren kontzeptu-esparrua".
   
 • II. modulua:"Autobabeseko plan baten edukia eta egitura".
   
 • III. modulua:"Arriskuen metodologia eta azterlana".
   
 • IV. modulua:"Suteen kontrako babesa  (pertsonak, ondasunak eta ingurua)".
   
 • V. modulua:" Autobabesa industria-inguruneetan (produkziozkoak eta  biltegiratzekoak)".
   
 • VI. modulua: "Autobabesa azpiegituretan eta garraiobideetan ".
   
 • VII. modulua:" Autobabesa ikuskizunetan eta jolas-jardueretan".
   
 • VIII. modulua:" Planifikazioa, ezarpena  eta esku-hartzea".