Convocatoria examen bolsa subsidiaria de agentes interinos

Udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa. Lan-poltsa subsidiarioko kideentzako on-line prestakuntza-ikastaroaren azterketarako deialdiaren Ebazpena.

PLEA2022/05/04

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, Udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa subsidiarioa osatu aurreko prestakuntzaikastaroaren lehen faseko edukiei buruzko azterketa noiz egingo den jakinarazten
duena.