Conjunta 5 resultados 3ª prueba personalidad ejercicios a y b

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako Oinarrizko Eskalako agentea. Epaimahai kalifikatzaileren erabakia. Hirugarren probaren, a) eta b) ariketen, behin-behineko emaitzak.

AVPE-PLEA2024-07-04

ERABAKIA, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako Agente kategorian sartzeko Epaimahai kalifikatzailearena, 2024ko otsailaren 13ko Ebazpenaren bidez deitua (2024ko otsailaren 22ko EHAA, 39zk.) eta 2024ko otsailaren 28ko Ebazpenaren bidez aldatua (2024ko martxoaren 8ko EHAA, 50zk.), hautaketa-prozesuko hirugarren probaren, a) eta b) ariketen, behin-behineko emaitzak argitaratzeko.

Akordiorako Sarbidea