Conjunta 5 modificación composición Tribunal Calificador

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozedura. Epaimahai kalifikatzailearen osaeraren aldaketa.

AVPE-PLEA2024-06-05

EBAZPENA, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Herriko Polizia Kidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa) eta Udaltzaingo Zerbitzuetako Oinarrizko Eskalako Agente kategorian txanda irekiaren bidez sartzeko hautaketa-prozesuko Epaimahai Kalifikatzailearen osaera.

Ebazpenerako sarbidea