CICI_ Valoracion Fase concurso y Euskera-eu

Ertzaintzaren Ikuskapen Eskalako eta Oinarrizko Eskalako funtzionarioentzat Ikerketa Kriminaleko Ikastaroetan sartzeko hautaketa prozedura.- Lehiaketa fasearen eta Euskararen ezagutza-mailaren behin-behineko balorazioa.

AVPE-PLEA2014/07/15

 Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-taulan eta Segurtasun Saileko intranetean (Gurenet), argitaratu dira Akordioak, 2014ko apirilaren 11ko (apirilaren 24ko EHAA, 77 zk.) Ebazpenaz deitutako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente kategoriako eta Ertzaintzaren Ikuskapen Eskalako ofizialondoko kategoriako karrerako funtzionarioentzat Ikerketa Kriminaleko Ikastaroan (IKI) sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearenak.