CIC definitivos fase oposición-eu

Ertzaintzaren Ikuskapen Eskalako eta Oinarrizko Eskalako funtzionarioentzat Ikerketa Kriminaleko Ikastaroetan sartzeko hautaketa prozedura.- Oposizio faseko behin betiko emaitzak.

AVPE-PLEA2014/07/15

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako  Iragarki-taulan eta Segurtasun Saileko intranetean (Gurenet), argitaratu da Akordioa, 2014ko apirilaren 11ko (apirilaren 24ko EHAA, 77 zk.) Ebazpenaz deitutako Ertzaintzaren Oinarrizko Eskalako agente kategoriako eta Ertzaintzaren Ikuskapen Eskalako ofizialondoko kategoriako karrerako funtzionarioentzat Ikerketa Kriminaleko Ikastaroan (IKI) sartzeko hautaketa prozeduraz arduratzen den Epaimahai kalifikatzailearena.