agentes interinos policia local

Toki poliziako bitarteko agenteen lan-poltsa.- Hautaketa prozedurarako onartutako eta bazter geratutako pertsonen zerrendako aldaketa.

AVPE-PLEA2020/01/29

Ebazpena, 2020ko otsailaren 10ekoa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, hautaketa-prozedurarako onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda aldatzen duena, oposizio-sistemaren bidez, zeina, prozeduraren zati gisa, prestakuntza-ikastaro batekin osatuko baita, Udaltzaingoko bitarteko agenteen lan-poltsa bat sortzeko (Oinarrizko Eskala eta C-1 Sailkapen-taldea), aldi baterako zerbitzua emateko. Kidego hori 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez deitu zen (EHAA, 236. zk., 2019ko abenduaren 12koa).

 Ebazpenera sarbidea