Actualización de la bolsa de trabajo

Udaltzaingoko laguntzaileentzako poltsa bat sortzeko hautaketa-prozedura. Lan-poltsa eguneratzea.

PLEA2022/02/15

Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, euskal toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko Udaltzaingoko laguntzaileen lan-poltsa eguneratzen duena. Lan-poltsa horren hautaketa-prozedura 2021eko uztailaren 19ko Ebazpenaren bidez deitu zen (2021eko abuztuaren 18ko EHAA, 164. zk.), eta 2022ko otsailaren 22ko Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako batean praktiketako funtzionario izendatu diren pertsonak kanpoan uzten dira.

Ebazpenera sarbidea